Målsägandebiträde i brottmål

Förordnande som målsägandebiträde för den som utsatts för brott och för att föra talan om skadestånd samt för att ge stöd och hjälp under utredningen. Vid vissa brott kan målsägandebiträde förordnas av tingsrätten och kostnaden för arvodet för målsägandebiträdet svarar i allmänhet staten för.