Arvs- och testamentsrätt

  • Upprättande av testamente, bouppteckning och arvskifte.
  • Hanterande av generationsskiften.
  • Uppdrag som boutredningsman och skiftesman.
  • Ombud i arvsrättsliga tvister.