Familjerätt

  • Upprättande av äktenskapsförord och samboavtal, gåvobrev.
  • Ombud vid äktenskapsskillnad och bodelning.
  • Uppdrag som bodelningsförrättare.
  • Rådgivning i familjeekonomiska frågor.
  • Ombud vid tvister om vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn, underhållsbidrag, faderskap.