Välkommen till Advokat Charlotte Oskarsson

Med kontor vid Korsvägen i Göteborg.

Mitt namn är Charlotte Oskarsson. Jag är verksam som advokat i Göteborg och arbetar framförallt med arvsrätt men även med övrig familjerätt, målsägandebiträde i brottmål och asylrätt. 

Jag är personligt engagerad i mitt arbete och gör allt för att tillvarata min klients intressen och rättigheter.

Toppen