LVU, LVM och LPT

Vid mål angående tvångsvård förordnar förvaltningsrätten ett offentligt biträde för den berörde. Det offentliga biträdet ska tillvarata klientens intressen och ge stöd och hjälp under processen. Staten svarar för arvodet till biträdet. Jag har lång erfarenhet av dessa måltyper.