Migrationsrätt, asyl, uppehållstillstånd och medborgarskap

Jag är insatt i svensk utlänningsrätt och åtar mig uppdrag som offentligt biträde och ombud för att hjälpa dig med din ansökan och andra frågor.

Advokat
Charlotte Oskarsson

Mässans g. 10, Box 5243,
402 24 GÖTEBORG

Mån-Fre 09:00-16:30
Telefon 031-335 75 12
Fax 031-18 79 10

karta3

Advokat Charlotte Oskarsson
Mässans g. 10, Box 5243
402 24 GÖTEBORG
Telefon 031-335 75 12
Fax 031-18 79 10
charlotte@advcoskarsson.se