Målsägandebiträde i brottmål

Förordnande som målsägandebiträde för den som utsatts för brott och för att föra talan om skadestånd samt för att ge stöd och hjälp under utredningen. Vid vissa brott kan målsägandebiträde förordnas av tingsrätten och kostnaden för arvodet för målsägandebiträdet svarar i allmänhet staten för.

Advokat
Charlotte Oskarsson

Mässans g. 10, Box 5243,
402 24 GÖTEBORG

Mån-Fre 09:00-16:30
Telefon 031-335 75 12
Fax 031-18 79 10

karta3

Advokat Charlotte Oskarsson
Mässans g. 10, Box 5243
402 24 GÖTEBORG
Telefon 031-335 75 12
Fax 031-18 79 10
charlotte@advcoskarsson.se