LVU, LVM och LPT

Vid mål angående tvångsvård förordnar förvaltningsrätten ett offentligt biträde för den berörde. Det offentliga biträdet ska tillvarata klientens intressen och ge stöd och hjälp under processen. Staten svarar för arvodet till biträdet. Jag har lång erfarenhet av dessa måltyper.

Advokat
Charlotte Oskarsson

Mässans g. 10, Box 5243,
402 24 GÖTEBORG

Mån-Fre 09:00-16:30
Telefon 031-335 75 12
Fax 031-18 79 10

karta3

Advokat Charlotte Oskarsson
Mässans g. 10, Box 5243
402 24 GÖTEBORG
Telefon 031-335 75 12
Fax 031-18 79 10
charlotte@advcoskarsson.se